Javna nabavka, august/septembar 2013 Print
Written by Ana Žolnaj Barca   
Wednesday, 28 August 2013
There are no translations available.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
НАБАВКА РАДОВИ - АДАПТАЦИЈА ПОТКРОВЉА НА ЗГРАДИ ГАЛЕРИЈЕ НАИВНЕ УМЕТНОСТИ У КОВАЧИЦИ