Javna nabavka, august/septembar 2013 Tlačiť
Napísal Ana Žolnaj Barca   
Streda, 28 August 2013
There are no translations available.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
НАБАВКА РАДОВИ - АДАПТАЦИЈА ПОТКРОВЉА НА ЗГРАДИ ГАЛЕРИЈЕ НАИВНЕ УМЕТНОСТИ У КОВАЧИЦИ