Javna nabavka, august/septembar 2013 Štampa
Napisao Ana Žolnaj Barca   
sreda, 28 avgust 2013

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
НАБАВКА РАДОВИ - АДАПТАЦИЈА ПОТКРОВЉА НА ЗГРАДИ ГАЛЕРИЈЕ НАИВНЕ УМЕТНОСТИ У КОВАЧИЦИ