Galerija naivne umetnosti raspisuje konkusrs za prijem novih članova Štampa
Napisao Administrator   
petak, 27 septembar 2013

GALERIJA NAIVNE UMETNOSTI RASPISUJE KONKURS ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA!

Uslovi konkursa:
- lica koja su državljani Srbije, koji se samostalno i aktivno bave stvaralačkim radom u oblasti umetnosti naive

 

- lica koja su realizovala najmanje jednu samostalnu, ili učestvovala na najmanje 5 kolektivnih izložbi u galerijama ili drugim ustanovama kultureKANDIDATI KONKURIŠU SA PO TRI SLIKE, NASTALE U PERIODU 2012. I 2013. GODINE, UZ PRILOŽENU DOKUMENTOVANU BIOGRAFIJU (katalozi, novinski isečci, nagrade...)


Konkurs je raspisan do 30. septembra 2013. godine, a umetničko veće Galerije naivne umetnosti u Kovačici, 30. oktobra 2013. godine, objaviće rezultate Konkursa.

Srećno!