četvrtak, 02 jul 2020
Home Slikari

naivnaUmetnost kontakt

Galerija naivne umetnosti Galerija naivne umetnosti
Masarikova 65, 26210 Kovačica
Srbija
Tel: +381 13 661 157
Cell: +381 63 8567493
http://www.naivnaumetnost.com/
galerijanaivneumetnosti@gmail.com

Slikari

|A |D |E |J |K |M |N |O |P |R |Š |V |Z

Mihal Povolni (1935)
Slikari/Savremenici
Rođen je u Padini. Završio je pet razreda osnovne škole. Bavi se zemljoradnjom. Zapažen je kao dobar crtač još u osnovnoj školi. Počeo je da slika 1958. godine.
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Alžbeta Čižikova (1936)
Slikari/Savremenici
Rođena je u Kovačici, završila je srednju upravnu školu. Još pedestih godina je kao učenica počela da slika. U krugu kovačičkih slikara je prisutna od samog početka svoga rada.
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Katarina Karlečikova - Severini (1937)
Slikari/Savremenici
Rođena je u Kovačici. Osnovnu školu je završila u Kovačici a srednju u Beogradu. Radila je kao računovođa u rodnom mestu. S obzirom da je još kao dete volele da slika, pohađala je časove slikanja koje je organizovao Martin Jonaš 1954....
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Jan Bačur (1937)
Slikari/Savremenici
Rođen je 22. oktobra 1937. godine, u Padini. Osnovnu školu je završio u Padini, a srednju upravnu u Beogrdadu. Do penzionisanja, 1993. godine, radio je kao matičar u Padini. Godine 1950., kao trinaestogodišnjak, izlagao je na prvoj kolektivnoj...
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Eva Husarik (1942)
Slikari/Savremenici
Rođena je u Kovačici, gde je i završila osnovnu školu. Pod uticajem starije sestre Alžbete Čižikove rano se zaintresovala za slikarstvo. Od 1969. godine učestvovala je na skoro svim manifestacijama „Kovačičkog oktobra“.
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Desa Petrov Morar (1946)
Slikari/Savremenici
Rođena je u Sefkerinu, 1946. godine. Bila je zaposlena u predškolskoj ustanovi „Naša radost“ u Pančevu. Umetničkim radom se bavi od 1964. godine. Slika uljanim bojama na platnu, bavi se i akvarelom i crtežom.
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Ana Knjazovic - Mijailović (1950)
Slikari/Savremenici
Rođena je 1950. godine u Kovačici. Osnovnu i srednju školu je završila u Kovačici. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Od 1976. godine radila je kao društveno-politički radnik u Kovačici, deset godina je bila direktor...
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Pavel Hajko (1952)
Slikari/Savremenici
Rođen je 1952. godine u Kovačici. Godine 1970. završio je srednju zanatsku školu stolarske struke. Njegov talenat uočio je Martin Jonaš kome je Hajko još kao đak nosio prve slike. Kontinuirano se bavi slikarstvom od 1973. godine. Prvi put...
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Martin Markov (1954)
Slikari/Savremenici
Rođen je 1954. godine u Pančevu. Osnovnu školu je završio u Padini, a zanatsku u Adi. Radio je u ogranku Fabrike aviona „Utva“ u Padini. Počeo je da slika 1977. godine, a od 1979. godine intenzivno. Prvu izložbu je imao u Padini 1981....
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Marija Vargova (1954)
Slikari/Savremenici
Rođena je 1954. godine u Kovačici, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Neko vreme radila je kao komercijalista, a bavila se i muzikom. Slikarstvom je počela da se bavi 1991. godine. Član je Galerije naivne umetnosti u Kovačici od 1993....
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Martin Paluška (1913 – 1984)
Slikari/Rodonačelnici
Završio je šest razreda osnovne škole i trogodišnju zanatsku školu. Po zanimanju je bio mašin-bravar, dugi niz godina je radio u mlinu. Slovak. Počeo je da slika 1923 godine, inspirisam prirodnim lepotama i slovačkim folklorom.
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Jan Sokol (1909-1982)
Slikari/Rodonačelnici
Završio je pet razreda osnovne škole u rodnoj Kovačici. Živeo je kao zemljoradnik. Počeo je da slika u svojoj dvanaestoj godini. Na početku je radio pastele, kasnije i akvarele a od 1939, na predlog Paluške, počeo je slikati uljanim bojama....
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Jan Knjazovic (1925-1986)
Slikari/Rodonačelnici
Završio je šest razreda osnovne škole. Bavio se zemljoradnjom, a pred kraj života sve više i isključivo slikarstvom. Prve uspešne korake na likovnom planu napravio je u vojsci 1944. godine.
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Mihal Bireš (1912 – 1981)
Slikari/Rodonačelnici
Završio je četiri razreda osnovne škole. Bavio se zemljoradnjom. Počeo je da slika u tridesetim godinama života, podstaknut radovima Martina Paluške i Jana Sokola.
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Vladimir Boboš (1906 – 1978)
Slikari/Rodonačelnici
Rođen je u Kovačici. Završio je gimnaziju u Mađarskoj i trgovačku akademiju u tadašnjoj Čehoslovačkoj. Penzionisan je kao bankarski službenik. Od 1918. godine je izrađivao goblene i slikao.
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Jan Venjarski (1928 -1985)
Slikari/Rodonačelnici
Završio je četiri razreda osnovne škole. Živeo je od zemljoradnje, do kraja svog života. Prve slikarske korake je napravio u vojsci u zidnim novinama. Bio je zaljubljenik u prirodi a konji su bili prvi i najčešći motiv na njegovim...
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Pavel Hrk (1922 – 1996)
Slikari/Rodonačelnici
Završio je četiri razreda osnovne škole u Kovačici i tri razreda zanatske škole u Kačarevu. Radio je kao stolar. Slikanje mu je pomoglo da prebrodi teško ratno vreme.
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Martin Jonaš (1924-1996)
Slikari/Rodonačelnici
Završio je četiri razreda osnovne škole i šestomesečni kurs za poljoprivredne proizvođače. Bavio se zemljoradnjom. Počeo je da slika 1944. godine u vojsci, gde je oslikavao zidne četne novine.
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Zuzana Halupova (1925 – 2001)
Slikari/Rodonačelnici
Završila je pet razreda osnovne škole. Pedesetih godina, je kao članica Društva žena, vezla marame, košulje, goblene...bila je na glasu kao najbolja jer je tradicionalne motive dopunjavala sopstvenim ornamentima. Čim je prodala goblem za...
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Pavel Lacko (1927 – 1976)
Slikari/Rodonačelnici
Rođen je u Kovačici. Završio je osnovnu školu. Radio je kao službenik. Počeo je da slika 1962. godine. Bio je član Galerije naivne umetnosti u Kovačici, a na Kovačičkom oktobru učestvovao je od 1965. godine. Povremeno je izlagao na...
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Zuzana Vereski (1955)
Slikari/Savremenici
Rođena je 1955. godine u Padini. Osnovnu školu je završila u Padini, a sredju u Pančevu. Studirala je na višoj školi u Beogradu. Kao devojčica volela je da crta i boji. Kada je bila u sedmom razredu osnovne škole, na maminoj novoj podsuknji,...
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Rozalija Markov (1956)
Slikari/Savremenici
Rođena je 16.03.1956. godine u Starom Lecu. Slikarstvom se bavi od 1985. godine. Prvi katalog datira iz 1985. godine. Imala je 20 samostalnih i oko 200 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Jozef Havjar (1956)
Slikari/Savremenici
Rođen je 1956. godine u Kovačici. Osnovnu školu je završio u Kovačici, a srednju mašinsku u Pančevu. Intenzivno slika od 1993. godine. Prvu samostalnu izložbu imao je 1998. godine u Kovačici. Član je Kovačičke galerije naivne umetnosti....
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Jan Glozik (1957)
Slikari/Savremenici
Rođen 1957. godine u Kovačici. Radio je u Fabrici šećera „Jedinstvo“. Slika od 1975. godine. Prvu samostalnu izložbu u našoj zemlji imao je 1983. godine u Kovačici, a prvu u inostranstvu 1992. godine u Bratislavi.
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Pavel Cicka (1961)
Slikari/Savremenici
Rođen je u Kovačici 1961. godine. Osnovnu školu je završio u Kovačici a srednju poljoprivrednu u Pančevu. Kao učenik osnovne škole ilustrovao je đačke časopise. Prvo učešće na kolektivnoj izložbi imao je 1978. godine od kada...
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Drago Terzić (1956)
Slikari/Savremenici
Rođen je 1956. godine u Pljevlji, Crna Gora. Živi i radi u Opovu. Po zanimanju je ekonomista. Devedesetih godina prošlog veka postaje član Galerije naivne umetnosti.
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Štefan Varga (1959)
Slikari/Savremenici
Rođen je u Kovačici 1959. godine. Po zanimanju je službenik. Postaje aktivan član Galerije naivne umetnosti u Kovačici 1999. godine. Galerija u svom fondu poseduje 7 slika ovog autora, rađenih tehnikom ulja na platnu.
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Ana Lenhartova (1952)
Slikari/Savremenici
Rođena je 1952. godine u Kovačici. Počela je sa radom 1967. godine kao naivna slikarka, koja se bavi intarzijom. Oktobra 2008. godine postaje aktivna članica Galerije naivne umetnosti u Kovačici.
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Jan Žolnaj (1953)
Slikari/Savremenici
Rođen je u Kovačici 1953. godine. Do penzionisanja je živeo u Beogradu, sada živi i radi u Kovačici. Godine 2008. je postao član Galerije naivne umetnosti, u kojoj je 2009. godine imao uspešnu samostalnu izložbu. Motivi na njegovim slikama...
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Nada Korenj (1964)
Slikari/Savremenici
Rođena je u Kovačici 1964. godine. Po zanimanju je trgovac. Slika već dvadeset godina, a članica Galerije naivne umetnosti je postala 2008. godine. Galerija naivne umetnosti u svome fondu ne poseduje umetnička dela Nade Korenj.
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Jan Garaj (1930 – 2003)
Slikari/Rodonačelnici
Rođen je u Kovačici. Završio je četiri razreda osnovne škole i dva razreda građanske škole. Radio je kao zemljoradnik i nekvalifikovani građevinski radnik u Beogradu i Nemačkoj. Po njegovim rečima 1955. godine je slučajno posetio...
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Ondrej Venjarski (1930)
Slikari/Rodonačelnici
Rođen je u Kovačici. Završio je šest razreda osnovne škole i trogodišnji kurs za poljoprivrednike. Bavio se zemljoradnjom. Počeo je da slika u vojsci. Uljanim bojama je slikao od 1959. godine, jer ranije nije imao mogućnosti da ih nabavi....
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Ondrej Pilh (1938 – 1992)
Slikari/Rodonačelnici
Rođen je u Ostojićevu. Po zanimanju je bio mašinbravar. Živeo je u Novom Sadu i Pančevu. Prvu sliku je naslikao 1972. godine. Bio je član Galerije naivne umetnosti u Kovačici od 1974. godine. Učestvovao  je na više samostalnih i...
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Katarina Kožik (1926 – 2007)
Slikari/Rodonačelnici
Rođena je 1926 godine u Lovrinu, u Rumuniji. Završila je osnovnu školu. Živela je u Čehoslovačkoj a od 1958. godine, u Kovačici. Slikala je od najranije mladosti, a Grupi seljaka slikara pridružila se 1962. godine.
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije
Jan Strakušek (1926)
Slikari/Rodonačelnici
Rođen je u Kovačici. Završio je pet razreda osnovne škole. Do drugog svetskog rata bio je sluga u imućnih seljaka, a nakon okupacije odveden je na prinudni rad u selo naseljeno pretežno podunavskim Nemcima. Godine 1944. stupio je u...
četvrtak, 31 decembar 2009 | Štampa | PDF |  El. pošta | Report | Opširnije


prijatelji Galerije

 


Turistička organizacije Opštine Kovačica

 

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.