Jan Knjazovic (1925-1986) Štampa

Jan Knjazovic Završio je šest razreda osnovne škole. Bavio se zemljoradnjom, a pred kraj života sve više i isključivo slikarstvom. Prve uspešne korake na likovnom planu napravio je u vojsci 1944. godine.

Bio je čovek vesele naravi i u svom stvaralaštvu izbegavao je tužne motive. Slikao je seljane u trenucima odmora i zabave.
Naslikao je 2030 slika, priredio blizu 100 samostalnih izložbi i učestvovao je na preko 400 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Izlagao je na Kovačičkim oktobrima od 1952-1985.
Za svoje stvaralaštvo dobio je mnoga društvena priznanja a najvrednija Zlatna plaketa MK SSRNV u Kovačici povodom jubilarnog 30. Kovačičkog oktobra.

 

Likovna dela Jana Knjazovica u fondu Galerije naivne umetnosti:


1.Slikari na radnoj akciji, 50x69, 1963, 25/593
2.San kokoške, 45x66, 1965, 27/594
3.Igranka u polju, 39x60, 1972, 28/595
4.Sankanje, 50x70, 1972, 29/596
5.Cveće, 70x50, 1973, 30/597
6.Hvatanje leptira, 35x54, 1960, 76/643
7.Rode na krovu, 49x69, 1963, 77/644
8.Suncokret i deca, 38x58, 1972, 78/645
9.Igranka u ponoć, 48x66, 1970, 79/646
10.Folklorna igra, 58x100, 1970, 114/68
11.Lovci kod vatre, 30x50, 1977, 126
12.Lovac, 30x50, 1978, 127
13.Petao, 40x60, 1977, 128
14.Iznenađenje, 30x50, 1979, 129
15.Igra uz kontrabas, 60x40, 1982, 157
16.Hrabri lovac, 60x40, 1983, 158
17.Ludi jarac, 60x40, 1982, 255
18.Veliki prijatelji, 50x82, 1959, 448

GALERIJA