Ondrej Venjarski (1930) Štampa

Ondrej Venjarski Rođen je u Kovačici. Završio je šest razreda osnovne škole i trogodišnji kurs za poljoprivrednike. Bavio se zemljoradnjom. Počeo je da slika u vojsci. Uljanim bojama je slikao od 1959. godine, jer ranije nije imao mogućnosti da ih nabavi. Tada je i stupio u kovačičku likovnu sekciju.


Omiljene teme su mu žetveni radovi i beli, dobroćudni bikovi.
Od 1962. godine sarađivao je sa Galerijom samoukih likovnih umetnika u Jagodini. Učestvovao je na brojnim kolektivnim izložbama u svim krajevima zemlje i sveta. Prvi put je izlagao 1960. godine na manifestaciji „Kovačički oktobar“.

  

Likovna dela Ondreja Venjarskog u fondu Galerije naivne umetnosti.


1.Tkalja za razbojem, 32x60, 1965, 46/613
2.U Kovačici, 46x60, 1965, 47/614
3.Dobošar, 50x80, 1967, 48/615
4.Sejanje volovima, 28x52, 1972, 49/616
5.Odlazak svinjara, 32x60, 1972, 50/617
6.Prevoženje bolesnice, 31x62, 1974, 51/618
7.Mladenci na kolima, 65x‚110, 1976, 52/619
8.Graditelji kuće, 38x65, 1965, 96/663
9.Selo pod snegom, 46x56, 1965, 115/682
10.Skupljanje kukuruza, 35x55, 1979,137
11.Žedni konji, 35x55, 1981, 162
12.Uplašeni volovi, 40x30, 1983, 163
13.Nesreća, 40x25, 1986, 197

GALERIJA


  • 2.U Kovačici, 46x60, 1965, 47/614