Pavel Hrk (1922 – 1996) Štampa

Pavel Hrk

Završio je četiri razreda osnovne škole u Kovačici i tri razreda zanatske škole u Kačarevu. Radio je kao stolar. Slikanje mu je pomoglo da prebrodi teško ratno vreme.


1953. godine, Paluška, Sokol i Jonaš, su ga pozvali da se pridruži likovnoj sekciji kulturno-prosvetnog družstva „Pokrok“. Pošto nije bio vezan za zemlju, manje pažnje je posvećivao čoveku i njegovom radu u polju, najčešće je slikao prirodu.
Počeo je izlagati 1954. godine, na Kovačičkom oktobru. Povremeno je učestvovao na kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

 

Likovna dela Hrk Pavela u fondu Galerije naivne umetnosti:


1. Poljski put, 48x68, 1964, 81/648
2. Lov na divlje patke, 48x68, 1964,109/676
3. Portret, 48x68, 1982, 180

GALERIJA


  • Portret, 48x68, 1982, 180