Pavel Lacko (1927 – 1976) Štampa

Rođen je u Kovačici. Završio je osnovnu školu. Radio je kao službenik. Počeo je da slika 1962. godine. Bio je član Galerije naivne umetnosti u Kovačici, a na Kovačičkom oktobru učestvovao je od 1965. godine. Povremeno je izlagao na kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

 

Likovna dela Pavela Lacku u fondu Galerije naivne umetnosti:


1. Izjava ljubavi, 34x50, 1968, 18/585
2. Povratak iz škole, 35x50, 1965, 19/586

GALERIJA


  • Izjava ljubavi, 34x50, 1968, 18/585