Jozef Havjar (1956) Štampa

Jozef Havjar Rođen je 1956. godine u Kovačici. Osnovnu školu je završio u Kovačici, a srednju mašinsku u Pančevu. Intenzivno slika od 1993. godine. Prvu samostalnu izložbu imao je 1998. godine u Kovačici. Član je Kovačičke galerije naivne umetnosti. Imao je više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Njegovo stvaralaštvo je podstaknuto pričama iz detinjstva koje se odnose na nekadašnji način života i rada Kovačičana. Prizori su, po pravilu, smešteni negde na kraju idiličnog sela. U prednjem planu su ljudi koji obavljaju seoske poslove, ili se odmaraju, a uz njih su domaće životinje. Idilično selo je u drugom planu.

"Rođen sam u Kovačici 20.februara 1956. godine. Osnovnu školu sam završio u Kovačici, a srenju u Pančevu. Po zanimanju sam mehaničar. Slikarstvom sam počeo da se bavim još u višim razredima osnovne pkole, a naročito kao srednjoškolac, ali samo par godina, i to slikajući pejzaže. Tek nakon slučajnog susreta sa jednim kovačičkim slikarem i njegovim slikama, ohrabren pozitivnim kritikama, ponovo sam se vratio ovom nekad omiljenom hobiju. Član Galerije naivne umetnosti postao sam 1999. godine,.
Na svojim slikama oslikavam uglavnom život na selu, onako kako ga pamtim iz detinjstva, ili po priči mog dede po majci, koga sam mnogo voleo i sa kojim sam provodio puno vremena kao dete. Mislim da se na mojim slikama može videti težak rad panonskog seljaka, ali i mir i radost življenja. Nikad nisam vodio neku evidenciju o tome koliko sam slika naslikao. Slikarstvom se bavim samo iz hobija, kad imam slobodnog vremena-naročito zimi, kad nemam posla u radionici. Možda zbog toga u toku jedne godine naslikam nekih 35-40 slika, i retko kada mogu sakupiti slike za samostalnu izložbu, pa sam imano samo tri samostalne izložbe. Kao član Galerije naivne umetnosti u Kovačici sam sa ostalim slikarima izlagao svoje slike od 1999. godine mnogo puta kako u zemlji tako i u svetu. Učestvovao sam na dosta likovnih kolonija: Prohor Pčinjski, Vihnje u Slovačkoj, na Zlatiboru i mnogim drugim mestima.
U svom dosadašnjem radu imao sam nekoliko etapa, u početku sam voleo da slikam pejzaže, kasnije su na mojim slikama preovlađavale domaće životinje naročito krave, a uzadnje vreme najviše oslikavam zimske čarolije, ali mogu istaći da sve moje slike prikazuju ravnicu, jer sam se tu rodio, tu živim, i tu se nalaze sve moje inspiracije."

 

 
 

Spisak slika Jozefa Havjara koje su u vlasništvu Galerije naivne umetnosti Kovačica:


1. Krave na pojilu, 40x50, 1998. god., ulje na platnu, Reg. br. 411
2. Povratak sa kosidbe, 50x70,  1999. god., ulje na platnu, Reg. br. 432    
3. Kraj potoka, 50x45, 1999. god., ulje na platnu, Reg. br. 446
4. Dolazak sa njive, 44x64, 2001. god., ulje na platnu, Reg. br. 459
5. Zima, 40x50, 2002. god., ulje na platnu, Reg. br. 474
6. Zima, 40x50, 2003. god., ulje na platnu, Reg. br. 492
7. Salaš, 50x40, 2004. god, ulje na platnu, Reg. br. 502
8. Zima, 30x40, 2005. god., ulje na platnu, Reg. br. 525
9. Odmor u polju, 40x50, 2007. god., ulje na platnu, Reg. br. 544
10. Na pojilu, 50x40, 2008. god., ulje na platnu, Reg. br. 564
11. Šetnja zimi, 50x40, 2008. god., ulje na platnu, Reg. br. 565

GALERIJA  • Kod bunara