Pavel Hajko (1952) Štampa

Pavel Hajko Rođen je 1952. godine u Kovačici. Godine 1970. završio je srednju zanatsku školu stolarske struke. Njegov talenat uočio je Martin Jonaš kome je Hajko još kao đak nosio prve slike. Kontinuirano se bavi slikarstvom od 1973. godine. Prvi put je nastupio 1974. godine na zajedničkoj izložbi slikara Kovačice.

Već na samom početku rada uspeo je da izgradi originalni stil i likovni izraz skrenuvši na sebe pažnju javnosti delima koja se razlikuju od dela dotadašnjih narodnih umetnika Kovačice. Mnoge kompozicije su zasnovane na scenama verno prenetim iz života („Borba petlova“, Ljubomorna žena“), ali ima i maštovitih, šarolikih bajki.
Glavni motiv od 1975. godine, Hajku je petao. Stvorio je pravi mit o petlu kao simbolu lepote, života i smrti, ljubavi i borbe. Petao je ptica noći i ptica dana, ptica tame, ali i svetla. Najpre je slikao borbe između petla i lisice, čime je davao metaforičan prikaz između dobra i zla. S jedne strane veličanstveni petao kao simbol života, a sa druge isto tako raskošna lisica koja petlu donosi smrt.
Godine 1981. primljen je u Udruženje kovačičkih slikara naive. Kloneći se uhodanih staza, slikao je različite teme, ali gotovo svuda dominantan motiv ostaje petao. On je svuda: na krovu i mesecu, na sankama i golom ženskom telu.
Ono što je karakteristično za Hajkovo stvaralaštvo jeste erotski naboj koji nije karakterističan za patrijalhalnu zajednicu kakva je Kovačica. Erotičnih motiva je bilo i u ranijem stvaralaštvu Kovačičana, ali tek sporadično i u nagoveštaju. To je osetljiva tema koju su sputavale etičke i verske norme života na selu. Njegovi petlovi izražavaju plodnost i polni nagon, vrat im je falusoidan čime izražava muški princip. Ženski princip simbolizuju bundeve, ali i drugi, pomalo neočekivani predmeti. Čak je i priroda poprimilazavodljive obline ženskog tela, stvarajući zanimljivu vezu između žene i muškarčeve druge „ljubavnice“ - zemlje.

 

Likovna dela Pavela Hajku u fondu Galerije naivne umetnosti Kovačica:


1.Umivanje mladića, 50x70, 1981. god, ulje na platnu, Reg. br. 152
2.Nedelja na selu, 110x50, 1982. god., ulje na platnu, Reg.br. 181
3.Poljski radovi, 70x50, 1981. god, ulje na platnu, Reg. br. 182
4.Bitka na snegu, 144x45, 1986. god. Ulje na platnu, Reg. br. 213
5.Borba do smrti, 90x70, 1987. god, ulje na platnu, Reg. br. 218/215
6.Leptir, 24x75, 1987. god, ulje na platnu, Reg. br. 232
7.Borba lisice i petla, 200x100, 1988. god., ulje na platnu, Reg. br. 233
8.Duel, 43x51, 1989. god, ulje na platnu, Reg. br. 249
9.Kazna, 50x65, 1989. god., ulje na platnu, Reg. br. 283
10.Petlova snaga, 50x60, 1992. god., ulje na platnu, Reg. br. 315
11.Patao, 75x55, 1993. god., ulje na platnu, Reg. br. 321
12.Pijani drugovi, 44x34, 1994, ulje na platnu, Reg. br. 336
13.Kupanje, 60x45, 1995, ulje na platnu, Reg. br. 355
14.San, 50x70, 1996. god., ulje na platnu, Reg. br. 376
15.Starac, 50x45, 1997. god., ulje na platnu, Reg. br. 392
16.Izdajica, 60x45, 1998. god., ulje na platnu, Reg. br. 413
17.Radoznalost, 40x50, 2001. god., ulje na platnu, Reg. br. 470
18.Rad na njiv, 40x33, 2003. god, ulje na platnu, Reg. br. 487
19.Magla, 45x30, 2004. god., ulje na platnu, Reg. br. 504
20.Odlazak u polje, 50x40, 2005. god. , ulje na platnu, Reg. br. 519
21.Kosač, 40x50, 2006. god., ulje na platnu, Reg. br. 535
22.Ljubavnica, 60x45, 2007. god., ulje na platnu, Reg. br. 551
23.Ribolov, 40x60, 2008. god., ulje na platnu, Reg. br. 559

GALERIJA  • Moje selo