Rozalija Markov (1956) Štampa

Rozalija Markov Rođena je 16.03.1956. godine u Starom Lecu. Slikarstvom se bavi od 1985. godine. Prvi katalog datira iz 1985. godine. Imala je 20 samostalnih i oko 200 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Učesnik je u brojnim humanitarnim akcijama. Njene slike se nalaze u Muzejima, galerijama i privatnim kolkcijama u celom svetu. Dobitnik je više nagrada i priznanja. Živi i radi u Aradcu.

"Rođena sam 1956. godine u Starom Lecu. Radila sam kao viša medicinska sestra u opštoj bolnici "Đorđe Jovanović" u Zrenjaninu. Slikam od 1985. godine. Izlagala sam na samostalnim i kolektivnim izložbami u zemlji i inostranstvu. Učesnik sam više likovnih kolonija i humanitarnih akcija. Slikam i radim u svom ateljeu u Aradacu, selu kod Zrenjaninu na putu za Novi Sad. Moja dela se nalaze u Galeriji naivne umetnosti u Kovačici, Muzeju naivne umetnosti u Jagodini, Narodnom muzeju u Zaječaru, Galeriji likovnih samorastnjikov u Trebnju(Sloveniji) i u zbirci poznatih kolekcionara širom sveta.
Moje slike donose idiličnu predstavu vojvođanskih sela sa smenom godišnjih doba, običajima koji ih prate i svakidašnjicom seljačkog življenja."
1. Limasol, Kipar, 1996 International Trust Fund "The Peace Fund", "We thank you for your donation";
2. Prva nagrada za najlepšu minijaturu, 2002 Udruženje za negovanje naive i drugih tradicionalnih umetnosti, Galerija Marko;
3. Vihnje, Slovačka, 2001. Prva nagrada za umetničku vrednost, Marija Šmihulova, istoričarka umetnosti;
4. Varena, Italija, 2005.Comunita turistica centro lago a quadro della pittrice;
5. Varena, Italija, 2006 XXXV Mostra Internazionale per Pitura Naif - Giannino Grossi, Premio parrocchia Varena.

Spisak slika Rozalije Markov u fondu Galerije naivne umetnosti Kovačica:


1. Šerpenjar, 60x50, 2006. god., ulje na platnu, Reg. br. 410
2. Ivandan, 50x30, 1999. god., ulje na platnu, Reg. br. 431
3. Svadba, 40x50, 2000. god., ulje na platnu, Reg. br. 445
4. Komšinice, 38x46, 2001. god., Reg. br. 458
5. Mladina igra, 40x50, 2002. god., ulje na platnu, Reg. br. 473
6. Majka, 38x46, 2003. god., Reg. br. 491
7. Lupanje suncokreta, 40x50, 2004. god., Reg. br. 511
8. U vinogradu, 48x36, 2005. god., Reg. br. 524
9. Bogata žetva, 40x50, 2006. god., Reg. br. 540
10. U polju, 55x50, 2007. god., Reg. br. 545

GALERIJA  • Na rođendanu